Posti-x-Compensate-Web-3

 

Postin ja Compensaten yhteistyö on toistaiseksi keskeytetty 

Palvelu on toistaiseksi keskeytetty. Lue lisää >> 

Vastauksia ja lisätietoa palvelun keskeyttämisestä löytyy sivun alaosan Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta. 

Nyt voit hyvittää kotimaan paketin hiilijalanjäljen helposti ja luotettavasti käyttäessä Postin palveluita. Pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme täysin hiilinegatiivisia postipalveluita. 

Nyt voit hyvittää kotimaan postista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ostamalla Compensate-tarroja, jotka liimataan kirjeisiin ja kortteihin. Yhden kortin ja kirjeen kompensointimaksu on 0,05 €, jonka ohjaamme täysimääräisesti hiilensidontaan. Compensate-tarroja voi ostaa 20 tarran arkeissa Postin verkkokaupasta. Yhden tarra-arkin hinta on 1 €. Compensate-tarra kertoo vastaanottajalle, että lähetyksen synnyttämät päästövaikutuksen on hyvitetty.

Tarrojen lisäksi voi myös hyvittää kotimaan pakettien hiilipäästöt OmaPosti-palvelussa, posti.fi/laheta kautta, tai valitessa postituspalvelua verkkokaupasta. Kompensoinnin hinta verkossa on sama 0,05 €.

Miksi Posti on lähtenyt mukaan Compensate-työhön?

  • Haluamme kantaa vastuuta liiketoimintamme ympäristölle aiheuttamasta rasituksesta.
  • Lisäksi haluamme tarjota kuluttajalle vaivattoman keinon tukea ilmastonmuutosta hillitseviä hankkeita.

  • Uskomme, että ilmaston lämpeneminen on pysäytettävissä, kun ilmastoteoista tulee luonnollinen osa ihmisten arkea.

  • Compensaten mittava ylikompensointi poistaa aina enemmän ilmakehän hiilidioksidia kuin postipaketin lähettäminen on aiheuttanut.

Olemme pitkään ja systemaattisesti tehneet töitä liiketoiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Viime vuonna julkaistun IPCC:n 1,5 asteen raportin viesti on selkeä: päästöt pitää saada nollattua vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten tarvitaan nopeita toimia.

Päästövähennykset eivät yksin riitä lämpötilan nousun taltuttamiseksi, vaan hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin. Tämän vuoksi tartuimme mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä Compensate-säätiön kanssa. Tämä yhteistyö tarjoaa Sinulle – meidän asiakkaana – vaivattoman tavan hyvittää postittamisesta aiheutuneet päästöt tarkkaan valittujen hiilinieluhankkeiden avulla.

 

Näin helppoa kompensointi on:

  1. Osta paketille kuljetus joko OmaPosti-sovelluksella tai verkossa posti.fi/laheta

  2. Valitse paketin koko, täytä vastaanottajan ja lähettäjän tiedot.

  3. Yhteenvedon lopussa aktivoi ”Kompensoi kotimaan pakettisi hiilijalanjälki”. Maksu välitetään lyhentämättömänä metsityshankkeisiin.

 

Näin käytät Compensate-tarroja:

  1. Tilaa tarroja verkkokaupasta verkkokauppa.posti.fi

  2. Kun lähetät kirjettä tai korttia liimaa Compensate-tarra postimerkin viereen. Näin lähetyksen vastaanottaja tietää, että lähetyksen hiilijalanjälki on hyvitetty.

 

 

thumbnail_FI_hyvitys

 

Kun lähetät kotimaan pakettia OmaPosti-palvelussa, posti.fi/laheta kautta, tai valitessa postituspalvelua verkkokaupasta, voit valita kompensoida paketin lähettämisestä aiheutuneen hiilijalanjäljen. Vapaaehtoinen kompensointimaksu on vain 0,05 € lähetykseltä. Maksu käytetään lyhentämättömänä hiilidioksidin määrän vähentämiseen ilmakehästä metsityksen ja metsien suojelun kautta.

Hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaiseman ilmastoraportin mukaan päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin.

Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon järjestö Compensate on juuri tätä työtä varten. Kulutuksessa aiheutuvien päästöjen kompensointi mahdollistaa hiilidioksidin vähentämisen ilmakehästä, kun kompensointimaksuilla kasvaa esimerkiksi puita, jotka sitovat hiilidioksidia.

Yrityksenä osallistumme sertifioituihin ilmastoprojekteihin, joilla neutralisoidaan liiketoiminnastamme syntyneet päästöt. Postin kaikki palvelut Suomessa ovat jo täysin hiilineutraaleja, mutta yhteistyö Compensaten kanssa laajentaa ilmastoprojektimme hiilensidontaan.  

 

Tutustu Postin muihin ilmastohankkeisiin

Tietoomme tuli 31.12.2019, että Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön Compensate-säätiön toiminnasta. Keskeytimme tämän vuoksi Compensate-palvelujen tarjoamisen toistaiseksi. Seuraamme asian etenemistä.

Posti on tilittänyt tähän asti maksetut kompensaatiomaksut täysimääräisinä Compensate-säätiölle, ja tilittää myös mahdolliset avoimet kompensaatiomaksut sovitusti säätiölle.

Posti on pitkään ja systemaattisesti tehnyt töitä toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Viime vuonna julkaistun IPCC:n 1,5 asteen raportin viesti on selkeä: päästöt pitää saada nollattua vuoteen 2050 mennessä ja tarvitaan nopeita toimia. Päästövähennykset eivät yksin riitä lämpötilan nousun taltuttamiseksi, vaan hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin. Tämän vuoksi tartuimme mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman Compensate-säätiön kanssa, joka mahdollistaa kuluttajille helpon ja läpinäkyvän tavan hyvittää palvelun tai tuotteen hiilijalanjälki tarkkaan valittujen hiilinieluhankkeiden avulla.

Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyhtiönä Postilla on merkittävä rooli ympäristön kannalta kestävän logistiikan edistäjänä. Postin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, suhtautettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Vuonna 2018 Postin päästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 18 %. Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 40 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (20 %) vuodesta 2007 vuoteen 2018. Valtaosa päästöistämme aiheutuu kuljettamisesta (83 %), loput päästöt syntyvät kiinteistöjen energian käytöstä (15 %) ja liikematkustuksesta (1%).

Kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä vähennämme uusimalla kalustoa, käyttämällä sähköisiä jakeluvälineitä ja uusiutuvaa polttoainetta sekä optimoimalla reittejä ja taloudellisella ajotavalla. Kiinteistöjen osalta alennamme päästöjä energiatehokkuuden parantamisella, esim. LED-valaistuksen ja älykkään valaistusohjauksen käyttöön otolla, jäähdytys- ja lämmön talteenottoverkostojen parannuksella, omalla uusiutuvan energian tuotannolla (LoKen aurinkovoimala 500 kW) ja uusiutuvan sähkön ostamisella.

Posti oli vuonna 2011 maailman ensimmäinen posti, jolla on täysin hiilineutraali postinjakelu. Vuodesta 2015 alkaen kaikki palvelumme Suomessa ovat olleet 100 % hiilineutraaleja. Taustalla ovat yllämainitut toimenpiteet kuljettamisen ja kiinteistöjen osalta. Jäljelle jääneet päästöt hyvitämme sertifioitujen ilmastoprojektien avulla.

Postin asiakkailla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus hyvittää paketin ja kirjeen sekä kortin lähettämisestä aiheutuvat päästöt Compensaten toimintamallin avulla. Asiakkaiden kompensointimaksut menevät sellaisenaan suoraan Compensaten määrittelemiin metsänsuojelu- ja istutusprojekteihin. Ensisijainen keino torjua ilmastonmuutosta on aina päästöjen vähentäminen. Mutta kuluttaminen, asuminen, liikkuminen ja syöminen synnyttävät kuitenkin päästöjä. Posti mahdollistaa nyt Compensaten avulla kuluttajille paketin lähettämisestä aiheutuvien päästöjen hyvityksen vähentämällä vähintään saman verran hiilidioksidia ilmakehästä.

Posti tulee jatkossakin vähentämään omasta toiminnastaan syntyviä päästöjä sekä kuljettamisen että kiinteistöjen osalta. Päästöjen kompensointi on yksi työkalu ympäristöjohtamisen työkalupakissa. 2020-luvulla ajoneuvoteknologia, markkinakehitys ja regulaatio mahdollistavat fossiilivapaan liikenteen kehittämisen matkalla kohti hiilineutraalia Suomea 2035.  

Kyllä syntyy, ja tämä on hyvä asia, sillä ihmisillä on valtava hiilivelka korjattavana. Ihmiskunta on historiansa aikana tuottanut ilmakehään valtavasti hiilidioksidia eivätkä päästövähennykset yksinään enää riitä lämpötilan nousun taltuttamiseksi. Hiilidioksidia on pystyttävä myös poistamaan ilmakehästä.

Ylikompensaatio on sisäänrakennettu myös Compensaten toimintamalliin: kun kuluttaja maksaa Compensaten kautta yhden hiilidioksiditonnin kompensoimisesta, tosiasiallisesti Compensate ostaa markkinoiden hintakehityksestä riippuen 2–5 päästövähennysyksikköä vähentäen näin hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin kompensoitava toiminta on aiheuttanut. Hiilivelan korjaamisen lisäksi ylikompensaatiota tarvitaan, koska hiilidioksidin sitomiseen liittyy yhä epävarmuutta ja ylikompensaatiolla Compensate pyrkii torjumaan näitä epävarmuustekijöitä.

Compensate on määrittänyt yhden hiilidioksiditonnin hinnaksi 20 euroa, joka mahdollistaa aina vähintään kaksinkertaisen kompensaation. Suomalaisen hiilijalanjälki on vuosittain keskimäärin 10 400 kg CO2e. Postin teettäminen laskelmien mukaan vuoden 2018 yksikkökohtaiset päästöarvot ja näin ollen paketin päästöarvo on pyöristettynä 700 g CO2e. Näin hinnaksi muodostuu: 700 gCO2e x 20 €/tCO2e / 1 000 000 = 0,014 €. Koska paketin todellinen kompensaatiohinta on pieni (1,4 senttiä), pyöristyy summa ylöspäin seuraavaan viiteen senttiin. Vastaavasti kirjeen ja kortin yksikkökohtainen päästöarvo on 30 g CO2e, jolloin hinta lasketaan kaavalla: 30g CO2e x 20€/tCO2e / 1 000 000 = 0,006 senttiä. Myös tämä summa pyöristyy ylöspäin seuraavaan viiteen senttiin. Kompensaatiohinta on sama kaiken kokoisille ja painoisille paketeille. Kompensaatiohinta ei liity paketin sisältöön.

Posti laskee ja raportoi vuosittain toiminnastaan aiheutuvat päästövaikutukset osana vastuullisuusraportointia. Ympäristölaskennassa noudatetaan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) -protokollaa sekä GHG Inventory Standard for the Postal Sector -protokollaa, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle.

Posti on jo usean vuoden ajan laskenut tuotekohtaisia päästöjä osana asiakkaille toimittamaansa Posti Green -päästöraportointia. Tuotekohtaisen päästölaskennan tavoitteena on tuottaa asiakkaille päästöraportointia juuri heidän ostamistaan tuotteista ja palveluista.

Tuotteiden tuotekohtainen päästö lasketaan jakamalla kokonaispäästöt posti- ja pakettituotteissa taloushallinnossa käytetyn kustannusjaon mukaisesti ja sen jälkeen päätuotteille volyymitietojen perusteella. Rahti-, ateria- ja muut kuljetuspalvelut sekä varastopalvelut lasketaan asiakkaalle vain käytetyistä palveluista.

Kun monet meistä tekevät arjessa pieniä ilmastopäätöksiä, niistä kasvaa yhdessä vaikuttavia tekoja. Ilmastokompensointi on keino hyvittää ostoksesta, kulutuksesta tai mistä tahansa toiminnasta aiheutuvat päästöt.

Compensate on määrittänyt yhden hiilidioksiditonnin hinnaksi 20 euroa, joka mahdollistaa aina vähintään kaksinkertaisen kompensaation. Postin teettäminen laskelmien mukaan vuoden 2018 yksikkökohtaiset päästöarvot ja näin ollen paketin päästöarvo on 661 g CO2e, eli pyöristettynä 700 g CO2e. Näin hinnaksi muodostuu: 700 g CO2e x 20 €/t CO2e x 1000000 = 0,014 €. Koska paketin todellinen kompensaatiohinta on pieni (1,4 senttiä), pyöristyy summa ylöspäin seuraavaan viiteen senttiin.  Tällä hinnalla paketin hiilijalanjälki on siis jo ylikompensoitu. Vastaavasti kirjeen ja kortin yksikkökohtainen päästöarvo on 30 g CO2e, jolloin hinta lasketaan kaavalla: 30g CO2e x 20€/tCO2e / 1 000 000 = 0,006 senttiä. Myös tämä summa pyöristyy ylöspäin seuraavaan viiteen senttiin.

Kun monet meistä tekevät arjessa pieniä ilmastopäätöksiä, niistä kasvaa yhdessä vaikuttavia tekoja. Ilmastokompensointi on keino hyvittää ostoksesta, kulutuksesta tai mistä tahansa toiminnasta aiheutuvat päästöt. Hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä onnistuu tehokkaasti metsittämällä ja metsiä suojelemalla.

Compensaten hinta hiilidioksidille on 20 € / tCO2e. Compensate käyttää kaikki varat lyhentämättömänä päästövähennysyksiköiden ostamiseen, eli Postin asiakkaiden maksamilla kompensaatiomaksuilla ei kateta Postin tai Compensaten sisäisiä kuluja. Yhdellä CO2 tonnin hinnalla, eli 20 eurolla, saadaan tämänhetkisissä projekteissa istutettua 75 puuta ja suojeltua 40 puuta. Tämä määrä vähentää hiilidioksidia ilmakehästä yhteensä 5 tonnia. 

Compensatella on tällä hetkellä kaksi projektia: Metsänsuojeluprojekti Kariba (REDD+) Zimbabwessa ja metsitysprojekti Vichada Kolumbiassa. Lisätietoa löytyy Compensaten kotisivuilta: https://compensate.com/fi/about-us

Posti ja Compensate eivät kannusta kuluttajia kuluttamaan enemmän kompensoinnin kautta, vaan kantamaan vastuunsa siitä vahingosta, jonka aiheutamme ilmakehälle päivittäisellä toiminnallamme. Jokainen ostopäätös on ilmastoteko, ja kompensoinnin kuuluisi olla olennainen osa vastuullista kulutusta päästövähennysten lisäksi.

Ensisijainen keino torjua ilmastonmuutosta on päästöjen vähentäminen. Mutta ihmisen elämä – asuminen, syöminen, liikkuminen – tuottaa silti päästöjä. Kompensointi mahdollistaa hiilidioksidin vähentämisen ilmakehästä näistä toiminnoista vähintään syntyvien päästöjen verran.

Päästövähennyshanke tarkoittaa projektia, jonka avulla poistetaan hiilidioksidia ilmakehästä (esim. metsitysprojekti), tai vähennetään hiilidioksidipäästöjä (esim. tuulivoima). Compensaten käyttämät päästövähennyshankkeet ovat pääsääntöisesti sertifioituja Gold Standardilla tai VCS (Verra) – standardin mukaisesti. Gold Standard on WWF:n aloitteesta luotu verifiointistandardi, joka ottaa vahvasti huomioon myös päästövähennyshankkeiden sosiaalisen vaikuttavuuden paikallisessa ympäristössä.

VCS on Gold Standardin lisäksi yksi maailman johtavimpia päästövähennyshankkeiden verifiointistandardeja. Molemmat standardit takaavat, että päästövähennyshankkeet ovat kestäviä, niitä valvotaan asianmukaisesti ja hankkeiden toteuttamat päästövähennykset ovat asiantuntijoiden todentamat.

 

Yksi päästövähennysyksikkö vastaa yhtä ilmakehästä vähennettävää hiilidioksiditonnia (1,000 kg CO2). Päästövähennysyksiköitä ostetaan päästövähennyshankkeista ja niiden hinta määräytyy markkinoiden mukaan ja kyseisen hankkeen ominaispiirteistä. Compensaten kautta ostettavan hiilidioksiditonnin hinta on 20 euroa, joka mahdollistaa merkittävän ylikompensaation.

Compensate ostaa 20 eurolla aina niin monta päästövähennysyksikköä kuin markkinat sallivat, kuitenkin aina vähintään kaksinkertaisesti kuin mitä kompensoitava toiminta tosiasiallisesti vaatisi.

Ylikompensaatio tarkoittaa sitä, että vähennetään hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin mitä kompensoitava toiminta on sinne tuottanut. Tämä on Compensaten yksi ydinajatuksista, sillä kompensaatiohintaamme on jo valmiiksi sisäänrakennettu ylikompensaatio.

Kun Compensaten kautta maksaa yhden hiilidioksiditonnin kompensoimisesta, tosiasiallisesti ostetaan markkinoiden hintakehityksestä riippuen 2-5 päästövähennysyksikköä – hiilidioksidia siis vähennetään ilmakehästä enemmän kuin kompensoitava toiminta on aiheuttanut. Ylikompensaatiota tarvitaan, sillä ihmiskunta on historiansa aikana tuottanut ilmakehään valtavasti hiilidioksidia ja meillä on suuri hiilivelka korjattavana.

Compensate käyttää kompensaatiomaksut ensisijaisesti metsityshankkeisiin, mutta tutkii jatkuvasti muita luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Tässä Compensatea ohjaa itsenäisesti toimiva alansa huippuasiantuntijoista koostuva tieteellinen asiantuntijapaneeli. 

Compensate käyttää kompensaatiomaksut päästövähennysyksiköiden ostamiseen. Tällä hetkellä päästövähennysyksiköitä hankitaan projekteista, joilla joko istutetaan uutta metsää tai suojellaan olemassa olevaa. Compensate tiedottaa kompensaatiomaksujen käytöstä läpinäkyvästi ja voit tarkastella lisätietoja metsityshankkeista verkossa osoitteessa compensate.com.

Metsityshankkeissa metsien sitoman hiilen määrä lasketaan puulajikkeen ominaispiirteisiin, esimerkiksi kasvunopeuteen, puun tiheyteen ja puukuoren kovuuteen perustuen. Laskelmat perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja jokaisen päästövähennyshankkeen laskelmat todennetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Lisäisyys on yksi päästövähennyshankkeiden tärkeimpiä kriteereitä. Päästövähennyshankkeiden on oltava lisäisiä muihin olemassaoleviin hankkeisiin, eli niiden toteutuminen pitää perustua päästövähennysyksiköiden myyntiin. Jos päästövähennyshanke olisi rahoitettu muutenkin, esimerkiksi valtion tuella, niin se ei täytä lisäisyyden kriteeriä. Kansainväliset verifiointistandardit, kuten Gold Standard ja VCS, vaativat sertifioimiltaan päästövähennyshankkeilta lisäisyyden täyttymisen.

Metsät ovat äärimmäisen tehokas keino poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, mutta myös lukuisia muitakin keinoja on olemassa. Luonnon muut hiilinielut ja esimerkiksi hiiltä varastoiva viljely mahdollistavat hiilidioksidin poistamisen ilmakehästä ja erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla pyritään mahdollistamaan hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, kehitetään jatkuvasti.

Compensate tutkii jatkuvasti muita luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Tässä Compensatea ohjaa itsenäisesti toimiva alansa huippuasiantuntijoista koostuva tieteellinen asiantuntijapaneeli. Compensate tiedottaa kompensaatiomaksujen käytöstä läpinäkyvästi ja voit tarkastella lisätietoja päästövähennyshankkeista verkossa osoitteessa compensate.com.

Tavallista fyysistä kirjettä tai korttia ei voi lähettää sähköisesti paketin tapaan. Kompensointi tulee linkittää lähetykseen, jonka päästöjä kompensoidaan. Postimerkin viereen liimattava Compensate tarra kertoo vastaanottajalle, että lähettäjä on kompensoinut lähetyksestä aiheutuvat päästöt.

Kuluttamisen kompensointi on vielä aika uusi asia suomalaisille ja siksi on hyvä, jos tarran avulla saadaan laajennettua tietoisuutta tästä mahdollisuudesta. Myös kirjeen ja kortin päästöt ylikompensoidaan, joten 0,05€ kompensointimaksu kattaa myös tarran valmistuksesta aiheutuvat päästöt.