15.8.2018

Postin tuotantoesimiehet organisoivat ja johtavat toimintaa muun muassa postinjakelussa tai lajittelukeskuksissa. Vili, 21, hyppäsi tuotantoesimiehen vauhdikkaisiin saappaisiin Tampereen lajittelukeskuksessa. Eikä vain yhden, Vili pääsi sijaistamaan kolmea tuotantoesimiestä kesän aikana.
vili_2018
Tässä kesätyössä täytyi hahmottaa lajitteluprosessi kokonaisuutena, monien muuttuvien tekijöiden kera.

Vili opiskelee Tampereen Teknillisessä yliopistossa automaatiotekniikkaa, mikä auttoi jonkin verran ymmärtämään systeemejä ja prosesseja. Käytännön työn oppi tekemällä.

− Yllätyksenä tuli ehkä se, kuinka laaja tämä työ on. Uusia haasteita ja kehityskohteita löytyy vähintään viikoittain. Olen oppinut paljon vastuun kantamisesta ja ymmärtänyt tiimityöskentelyn merkityksen, jotta lajittelu saadaan onnistumaan, Vili kertoo.

Vilillä oli aiempaa kokemusta Postista ryhmävastaavana edelliskesältä. Hän haki uudestaan Postiin, kun kuuli tuttavalta vinkin tuotantoesimiehen kesätyöpaikasta.

− Tehtävä oli haastava ja kehittävä. Postilla on hyvät etenemismahdollisuudet, siksi hain paikkaa, Vili sanoo.

Hyvä asenne kantaa pitkälle

 

Vilin vastuulla oli huolehtia, että lajittelu tapahtuu vuoron aikana ajallaan, oikein ja turvallisesti. Lisäksi hän varmisti, että seuraavalla vuorolla on onnistumisen edellytykset. Vilin periaate esimiehenä on kohdella kaikkia tasavertaisesti ja auttaa tarvittaessa.

− Itsellänikin on paljon vielä opittavaa, joten käytännössä päivittäin joudun kysymään asioita. Aina on onneksi joku, joka tietää. Muita kesätyöntekijöitä kannustan olemaan aktiivisia ja kysymään, jos ei tiedä jotain. Kaikki tekee virheitä, mukaan lukien esimiehet, mutta virheitä ei tule pelätä. Kunhan oppii niistä, hyvällä asenteella pärjää pitkälle!

Vili sai kesän aikana omaksuttua koko tehtaan toiminnan. Lajittelupäällikkö Jouni Salminen kiittää Vilin halua oppia ja onnistua.

−On ollut hieno nähdä, miten Vili on kasvanut kesän aikana nuoresta iästä huolimatta tärkeään ja vastuulliseen rooliin. Hän on hyvin läsnä koko työvuoron ajan ja hallitsee kokonaisuuden hyvin. Hän tekee saumatonta yhteistyötä kaikkien kanssa ja on aikaansaanut hyviä tuloksia koko kesän ajan. Vili johtaa vuorossaan ryhmävastaavia esimerkillisesti ja on ansainnut meidän kaikkien luottamuksen, Jouni kehuu ja kuvaa Viliä tulevaisuuden tähdeksi.

 

Posti työnantajana

 
Tutustu työpaikkoihimme

Aiheet: Me postilaiset